10/08/2014

Memilih dan Melantik Pengawas

 Memilih dan Melantik Pengawas

Sesudah bai’at ‘aqabah kedua tersebut selesai, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada mereka supaya diantara 75 orang tersebut dipilih dan ditetapkan 12 orang untuk menjadi pengawas dan ketua qabilahnya.
Sabda Nabi SAW kepada mereka :
اَخْرِجُوْا اِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُوْنُوْا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيْهِمْ
Keluarkanlah kepadaku (pilihlah) dua belas orang ketua diantara kalian, untuk memimpin qaumnya dan mengatasi sesuatu yang timbul pada mereka.
Kemudian mereka mengadakan pemilihan untuk memilih 12 orang tersebut, yaitu 9 orang dari golongan Khazraj, dan 3 orang dar golongan ‘Asus. Pemilihan itu berakhir dengan jatuh pilihan kepada orang-orang yang nama-namanya sebagai berikut :

  1.  As’ad bin Zurarah, untuk qabilah banu An-Najr, Khazraj.
  2.  Sa’ad bin Rabi’, untuk qabilah banu Malik, Khazraj.
  3.  ‘abdullah bin Rawahah, untuk qabilah banu Umair, Khazraj.
  4.  Rafi’ bin Malik, untuk qabilah banu Zuraiq, Khazraj.
  5.  Al-Baraa’ bin Ma’rur, untuk qabilah banu Salamah, Khazraj.
  6.  ‘Abdullah bin ‘Amr, untuk qabilah banu Hiram, Khazraj.
  7.  Sa’ad bin ‘Ubadah, untuk qabilah banu Sa’idah, Khazraj.
  8.  ‘Ubadah bin Shamit, untuk qabilah banu Sa’idah, Khazraj.
  9.  Usaid bin Hudlair, untuk qabilah banu Asyhal, Aus.
10.  Sa’ad bin Khaitsamah, untuk qabilah banu Ka’ab, Aus.
11.  Abul Haitsam bin At-Tayyihan, untuk qabilah banu Asyhal, Aus.
12.  Mundzir bin ‘Amr, untuk qabilah banu Sa’idah, Khazraj.
Setelah menetapkan dan melantik mereka masing-masing, lalu Nabi SAW bersabda :
اَنْتُمْ كُفَلاَءُ عَلَى قَوْمِكُمْ كَكَفَالَةِ اْلحَوَارِيِّيْنَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَ اَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِى

Kamu sekalian menjadi penanggungjawab atas kaummu, seperti pertanggungjawaban kaum Hawariy (penolong Nabi ‘Isa) kepada Nabi ‘Isa bin Maryam, adapun aku yang bertanggungjawab atas kaumku.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Penaklukan selat Hindia (perang Dzaatus Salaasil) Ketika Khalid berangkat dari Yamamah menuju 'Iraq, Khalid membagi pasukanny...