3/26/2018

Kedatangan utusan dari kabilah Hawazin.

Kedatangan utusan dari kabilah Hawazin.

Setelah Nabi SAW dan pasukan muslimin mundur dari Thaif, orang-orang Hawazin yang ikut bani Tsaqif di dalam benteng Thaif merasa gelisah, karena mereka ingat akan keluarganya (istri dan anak-anaknya), yang berjumlah kurang lebih enam ribu orang berada dalam tawanan kaum muslimin. Maka kaum Hawazin tidak tahan lebih lama lagi mengikuti kaum Tsaqif bertahan di dalam benteng Thaif, sehingga mereka mengirimkan beberapa orang Hawazin keluar dari benteng Thaif untuk bertemu Nabi SAW, yang dikepalai oleh Zuhair Abu Shurad. Mereka berangkat untuk menemui Nabi SAW dan akan mengemukakan beberapa permintaan.
Ketika itu Nabi SAW dan pasukannya sedang berada di Ji'ranah (suatu tempat antara Thaif dan Makkah tetapi lebih dekat ke Makkah), dan barusaja menyelesaikan urusan harta rampasan dan para tawanan yang didapat di Hunain, tiba-tba datanglah serombongan orang-orang Hawazin kepada Nabi SAW dan kedatangan mereka itu untuk menyerahkan diri, mengikut Islam.
Setelah kedatangan dan keislaman mereka diterima oleh Nabi SAW, lalu mereka berkata :
يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنَّا اَصْلٌ وَ عَشِيْرَةٌ وَ قَدْ اَصَابَنَا مِنَ اْلبَلاَءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ. ابن هشام 5: 163
Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini satu asal dan satu golongan, dan kami sedang tertimpa bahaya yang tidak tersembunyi lagi bagi engkau, maka berilah kemurahan atas kami, dan semoga Allah memberi kemurahan atas engkau. [Ibnu Hisyam juz 5, hal. 163]

3/25/2018

Tentara Islam menghancurkan berhala Fuls

Tentara Islam menghancurkan berhala FulsPada bulan Rabiul awwal tahun ke-9 Hijriyah Nabi SAW mengerahkan satu pasukan tentara yang berjumlah 150 orang yang semuanya terdiri dari kaum Anshar yang dikepalai oleh ‘Ali bin Abu Thalib ke kota Thayyi’ untuk menghancurkan berhala Fuls, sebuah berhala kaum Thayyi yang terkenal sakti.
Pasukan Islam berangkat dari Madinah, yang seratus orang berkendaraan unta dan yang lima puluh orang berkendaran kuda. Setelah mereka tiba di Thayyi’, kebetulan pada waktu Shubuh, lalu mereka segera bergerak, membakar dan menghancurkan berhala tersebut.
Setelah penduduk Thayyi’ mengetahui bahwa berhalanya yang dianggap sakti dan disembah-sembah itu dibakar dan dihancurkan oleh tentara Islam, timbullah kemarahan mereka hingga terjadi pertempuran antara kedua pasukan. Pimpinan mereka yaitu ‘Adi bin Hatim Ath-Thaiy (ketika itu beragama Nashrani), setelah melihat bendera Islam berkibar, dengan cepat ia melarikan diri bersama keluarganya menuju ke Syam untuk mencari perlindungan.
Perang Thaif


Walaupun perang Hunain telah selesai, dan sebagian tentara musyrikin sudah menyerah, tetapi pengejaran terhadap mereka yang belum menyerah tetap dilakukan pula, karena pimpinan mereka yang tertinggi belum menyerah, bahkan melarikan diri ke Thaif, yaitu Malik bin 'Auf An-Nashriy.
Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa Malik bin 'Auf melarikan diri bersama pengikutnya qabilah Tsaqif ke Thaif, dan mereka berlindung di sana, maka beliau memerintahkan kepada tentara muslimin untuk mengejar mereka ke Thaif.

Perang Hunain (lanjutan)

Perang Hunain
(lanjutan)

Setelah 'Abbas menyeru para shahabat yang pernah ikut Baiatur Ridwan dan menyeru pula kepada shahabat-shahabat Anshar, maka para shahabat tersebut pun menyambut baik seruan beliau. Dan setelah Rasulullah SAW melemparkan batu-batu kerikil ke arah orang-orang kafir, maka musuh pun melemah. Dan Allah pun memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, sehingga akhirnya mereka terkalahkan dan lari tunggang-langgang meninggalkan medan pertempuran. Kaum muslimin lalu terus mengejar mereka sambil membunuh dan menangkap sebagian dari mereka sebagai tawanan.
Bukhari meriwayatkan :
عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَ غَطَفَانُ وَ غَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَ ذَرَارِيْهِمْ وَ مَعَ النَّبِيّ ص عَشَرَةُ آلاَفٍ وَ مِنَ الطُّلَقَاءِ فَاَدْبَرُوْا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا اِلْتَفَتَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اْلاَنْصَارِ، قَالُوْا: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ اْلتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اْلاَنْصَارِ. قَالُوْا: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ للهِ، اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَ هُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ: اَنَا عَبْدُ اللهِ وَ رَسُوْلُهُ. فَانْهَزَمَ اْلمُشْرِكُوْنَ فَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً. البخارى 5: 106
Dari Anas bin Malik, ia berkata : Ketika terjadi perang Hunain, maka qabilah Hawazin, Ghathafan dan yang lainnya menghadapi musuh dengan membawa hewan ternak mereka dan anak cucu mereka, sedang Nabi SAW bersama sepuluh ribu tentara dan beberapa tawanan yang telah dilepaskan. Lalu mereka (pasukan muslimin)  mundur dari beliau, sehingga beliau tertinggal sendirian. Lalu beliau berseru dua kali dengan tidak membaurkan diantara kedua seruan itu. Beliau menoleh ke kanan, lalu bersabda, "Wahai kaum Anshar". Mereka lalu menjawab, "Kami sambut panggilanmu, ya Rasulullah, bergembiralah, kami bersamamu". Kemudian beliau menoleh kekiri, lalu bersabda, "Wahai kaum Anshar". Mereka menjawab, "Kami sambut panggilanmu, ya Rasulullah, bergembiralah, kami bersamamu". Dan beliau diatas baghalnya yang berwarna putih, lalu turun dan bersabda, "Aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya". Lalu orang-orang musyrik terkalahkan, maka pada hari itu beliau memperoleh rampasan yang banyak. [HR. Bukhari juz 5, hal. 106]

Perang Hunain

Perang Hunain


Asal mula terjadinya perang Hunain
Setelah Nabi SAW dan kaum muslimin selesai membuka Makkah dengan kemenangan yang sangat memuaskan, lalu beliau bersama kaum muslimin berdiam di Makkah selama lima belas hari (dalam riwayat lain sembilan belas hari). Kemudian datang berita yang mengejutkan bahwa beberapa kabilah bangsa 'Arab di sekitar kota Makkah, yaitu : kabilah banu Hawazin, banu Tsaqif, banu Nashr, banu Jusyam, banu Bakr dan sebagian banu Hilal secara sembunyi-sembunyi telah mengadakan persiapan akan memerangi kaum muslimin. Mereka itu belum mau tunduk kepada kaum muslimin, karena merasa masih mempunyai kekuatan yang cukup dan benteng-benteng yang kokoh kuat di Thaif. Adapun yang diangkat sebagai pemimpin mereka adalah Malik bin Auf An-Nashriy dari kaum Hawazin, dan Duraid bin Ash-Shimmah dari banu Jusyam.
Keberangkatan kaum Hawazin ke Hunain
Sebelum kabilah masing-masing berangkat, Malik bin 'Auf An-Nashriy telah berangkat lebih dulu bersama pasukannya yang terdiri dari orang laki-laki dan perempuan serta anak-anak mereka. Harta benda dan binatang-binatang milik mereka pun mereka bawa juga. Malik bin 'Auf menempatkan para wanita di belakang pasukan laki-laki, lalu di belakangnya lagi unta, lalu lembu, lalu kambing agar tidak ada yang melarikan diri dari peperangan. Dari kaum banu Hawazin ini yang tidak ikut keluar bersama mereka hanya banu Ka'ab dan banu Kilaab.
Setelah tentara kaum Hawazin sampai di lembah Authas, mereka bertemu dengan pasukan banu Tsaqif dan lain-lainnya. Di tempat itu mereka berkumpul sehingga tempat itu menjadi ramai sekali. Berhubung Malik bin 'Auf mengeluarkan semua perempuan dan anak-anak banu Hawazin serta budak-budak mereka, lalu terjadilah percekcokan antara Malik bin 'Auf dengan Duraid bin Ash-Shimmah, karena Duraid tidak menyetujui sikap yang diambil Malik bin 'Auf tersebut. Masing-masing mengemukakan alasannya, namun akhirnya pendapat Malik yang menang, dan Duraid pun mengikut apa yang dilakukan Malik bin 'Auf tersebut.
Kemudian tentara Hawazin dan lain-lainnya yang telah berkumpul sebanyak lebih kurang empat ribu orang tersebut berangkat menuju dusun Hunain, yang letaknya diantara Makkah dan Thaif, kira-kira belasan mil sebelah timur laut Makkah.
Setelah sampai di Hunain, Malik bin 'Auf sebagai panglima tentara Hawazin memerintahkan kepada segenap pasukannya agar mengambil posisi di tempat-tempat persembunyian di perbukitan Hunain, dengan tujuan jika sewaktu-waktu tentara Islam sampai di tempat itu dan melaluinya, mereka dengan cepat dapat menghujani anak panah dan melempari dengan batu-batu dari atas bukit ke arah tentara Islam.
Keberangkatan Nabi Muhammad SAW beserta tentara Islam ke Hunain.
Setelah mendengar berita bahwa kaum Hawazin, kaum Tsaqif dan lain-lainnya telah bersekutu menjadi satu kesatuan angkatan perang yang siap akan mengadakan perlawanan terhadap kaum muslimin, dan ketika itu mereka telah berkumpul di Hunain, maka Nabi SAW segera menyuruh 'Abdullah bin Abu Hadrad Al-Aslamiy seorang yang gagah berani untuk menyelidiki keadaan mereka.
Ibnu Ishaq meriwayatkan sebagai berikut : Setelah Nabi SAW mendengar bahwa kaum Hawazin, kaum Tsaqif dan sekutunya telah berada di Hunain, beliau lalu mengutus 'Abdullah bin Abu Hadrad Al-Aslamiy agar masuk ke tengah-tengah mereka untuk menyelidiki keadaan mereka. Kemudian 'Abdullah bin Abu Hadrad berangkat dan bergabung dengan mereka sehingga ia mengetahui keadaan mereka dan rencana mereka memerangi Rasulullah SAW.
Setelah ia menyelesaikan tugasnya, lalu datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memanggil 'Umar bin Khaththab, lalu memberitahukan khabar tersebut. 'Umar berkata, "Ibnu Abi Hadrad itu berbohong".
Kemudian Ibnu Abi Hadrad menjawab, "Jika kamu mendustakan aku, mungkin kamu termasuk mendustakan kebenaran, hai 'Umar, karena berarti kamu telah mendustakan orang yang lebih baik daripada aku".
'Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Ibnu Abi Hadrad ?". Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kamu dahulu tersesat, lalu Allah menunjukimu, wahai 'Umar". [Ibnu Hisyam juz 5, hal. 107]
Sebelum berangkat ke Hunain, diberitahukan kepada Nabi SAW bahwa Shafwan bin Umayyah mempunyai alat-alat perang. Maka Nabi SAW lalu mengutus seseorang kepadanya dan pada waktu itu Shafwan bin Umayyah masih musryik. Nabi SAW bersabda :
يَا اَبَا اُمَيَّةَ اَعِرْنَا سِلاَحَكَ هذَا نَلْقَ فِيْهِ عَدُوَّنَا غَدًا.
Hai Abu Umayyah, pinjamkanlah senjatamu ini kepada kami yang akan kami gunakan melawan musuh besok pagi.
Shafwan bin Umayyah menjawab :
اَ غَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟
Apakah ini permintaan secara ghasab (paksa) ya Muhammad ?
Nabi SAW bersabda :
بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ حَتَّى نُؤَدّيَهَا اِلَيْكَ
Tidak, tetapi ini pinjaman yang ditanggung dan nanti kami akan mengembalikannya kepadamu.
Shafwan menjawab :
لَيْسَ بِه?ذَا بَأْسٌ
Tidak mengapa kalau begitu.
Lalu ia meminjamkan kepada beliau seratus baju besi dan persenjataan secukupnya. [Ibnu Hisyam juz 5, hal. 108]
Kemudian Nabi SAW menyerahkan pimpinan ummat di kota Makkah kepada 'Attab bin Asiid. Angkatan perang kaum muslimin sebanyak dua belas ribu orang, terdiri dari sepuluh ribu orang dari pasukan yang datang dari Madinah dan dua ribu orang dari penduduk Makkah yang baru saja mengikut Islam.
Selanjutnya pada tanggal 5 Syawwal tahun ke delapan hijriyah beliau bersama tentara Islam sebanyak dua belas ribu orang itu berangkat ke Hunain, tempat pertahanan musuh. Barisan berjalan kaki dan barisan berkuda dari tentara Isam berangkat dari Makkah dengan diiringi barisan unta yang membawa perbekalan dan persenjataan perang yang cukup lengkap. Tiap-tiap kabilah berjalan dengan benderanya, dan masing-masing rombongan merasa bangga dan gembira, karena besarnya jumlah tentara itu. Pada waktu itu sebagian dari mereka ada yang berkata kepada yang lainnya, "Kita yaqin bahwa kemenangan pasti di tangan kita, dan musuh tidak akan dapat mengalahkan kita".
Mereka berkata demikian karena baru kali ini tentara Islam akan berperang denganjumlah yang begitu besar dan dengan persenjataan begtu lengkap. Mereka diiringi pula oleh kaum perempuan dari Makkah yang baru saja masuk Islam pada hari dibukanya kota Makkah, yang masing-masing dengan tujuan akan mendapat bagian harta rampasan.
Dan ikut bergabung dengan pasukan muslimin delapan puluh orang yang masih musyrik, diantaranya Shafwan bin Umayyah dan Sahl bin 'Amr. Setelah dekat dengan pertahanan musuh lalu Nabi SAW mengatur barisan. Kemudian beliau memberikan benedar kaum muhajirin kepada 'Ali bin Abu Thalib, dan bendera Khazraj kepada Habbab bin Al-Mundzir, dan bendera Aus kepada Usaid bin Hudlair, demikian pula beliau memberikan bendera kepada kabilah-kabilah 'Arab yang lain. Kemudian Nabi SAW dengan berpakaian perang, memakai dua baju besi dan memakai topi baja beliau naik baghalnya.
Selanjutnya ketika itu ada sebagian dari tentara kaum muslimin yang baru memeluk Islam yang tengah berjalan melalui suatu pohon yang rindang yang hijau warnanya, tiba-tiba dari tempat yang agak jauh mereka berteriak-teriak dan berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jadikanlah pohon ini untuk kami tempat menggantungkan nasib, sebagaimana mereka (kaum musyrikin Makkah) menjadikan sebuah pohon yang besar yang dinamakan Dzaatu Anwaath, yang mereka biasa menyembelih hewan, beribadah dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut.
Mendengar perkataan dari sebagian kaum muslimin yang demikian itu, lalu beliau bersabda dengan keras :
اَللهُ اَكْبَرُ! قُلْتُمْ؟ وَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى لِمُوْسَى: اِجْعَلْ لَنَا اِلهًا كَمَا لَهُمْ الِهَةٌ. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. اِنَّهَا السُّنَنُ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.
Allah Maha Besar, kamu berkata begitu ? Demi Allah yang diri Muhammad di tangan-Nya, itu sebagaimana kaum nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Buatlah untuk kami satu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala-berhala)". Musa berkata, "Sesungguhnya kamu itu orang-orang yang bodoh. (Al-A'raaf : 138). Sesungguhnya itulah kelakuan yang sungguh kalian akan mengikuti kelakuan orang-orang sebelum kalian dahulu". [Ibnu Hisyam juz 5, hal. 110]
Tentara musuh menyerang tentara Islam.
Sebelum matahari terbenam, tentara kaum muslimin telah tiba di depan jalan masuk ke lembah Hunain. Dan karena perbukitan di Hunain sangat banyak dan serupa, maka agak sulit bagi tentara muslimin untuk mengetahui di tempat mana pihak tentara musuh bersarang. Sebab itu, maka terpaksalah mereka berhenti dan bermalam di tempat itu, dengan rencana besok sesudah fajar menyingsing mereka akan meneruskan perjalanan untuk menuju ke medan pertempuran.
Tentara kaum muslimin sedikitpun tidak mengira, bahwa tentara musuh telah siap-siaga di tempat itu. Kemudian pada esok harinya tentara kaum muslimin ketika akan melanjutkan perjalanan, yakni ketika tentara kaum muslimin berjalan sebentar dan baru sampai di penurunan salah satu bukit, tiba-tiba mereka mendapat serangan musuh yang bersembunyi di dalam gua-gua yang terletak di lerang bukit itu.
Serangan yang mendadak dari musuh itu amat mengejutkan tentara kaum muslimin. Barisan tentara Islam seketika itu menjadi kacau-balau, kocar-kacir dan lari tunggang langgang dengan tidak menentu lagi, karena mereka dalam keadaan belum siap bertempur, terlebih lagi suasana masih gelap.
Dengan demikian tentara kaum muslimin tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, dan serangan dari musuh tidak dapat dielakkan lagi, karena hujan anak panah terus datang bertubi-tubi, baik dari sebelah kanan maupun kiri, dan dari atas. Dengan kata lain, dari segenap jurusan mereka dihujani anak panah. Sehingga jumlah besar yang mereka bangga-banggakan sebelum itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun.
Pihak musuh terus maju dan mengejar, serangan mereka terhadap tentara kaum muslimin makin diperkuat dan panah mereka pun terus dilancarkan.
Muslim meriwayatkan sebagai berikut :
قَالَ عَبَّاسُ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ اَنَا وَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ اْلحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اْلمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللهِ ص فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَ رَسُوْلُ اللهِ ص عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ اَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ اْلجُذَامِيُّ. فَلَمَّا اْلتَقَى اْلمُسْلِمُوْنَ وَ اْلكُفَّارُ وَلَّى اْلمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ. فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ اْلكُفَّارِ. قَالَ عَبَّاسٌ: وَ اَنَا اخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللهِ ص اَكُفُّهَا اِرَادَةَ اَنْ لاَ تُسْرِعَ، وَ اَبُوْ سُفْيَانَ ا?خِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللهِ ص. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَيْ عَبَّاسُ! نَادِ اَصْحَابَ السَّمُرَةِ. فَقَالَ عَبَّاسٌ (وَ كَانَ رَجُلاً صَيّتًا) فَقُلْتُ بِاَعْلَى صَوْتِى. اَيْنَ اَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَ اللهِ، لَكَاَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِى عَطْفَةُ اْلبَقَرِ عَلَى اَوْلاَدِهَا، فَقَالُوْا: يَا لَبَّيْكَ، يَا لَبَّيْكَ. قَالَ: فَاقْتَتَلُوْا وَ اْلكُفَّارَ. وَ الدَّعْوَةُ فِى اْلاَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ: يَا مَعْشَرَ اْلاَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ اْلاَنْصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِى اْلحَارِثِ بْنِ اْلخَزْرَجِ فَقَالُوْا: يَا بَنِى اْلحَارِثِ بْنِ اْلخَزْرَجِ، يَا بَنِى اْلحَارِثِ بْنِ اْلخَزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ص وَ هُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَاْلمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا اِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: هذَا حِيْنَ حَمِيَ اْلوَطِيْسُ. قَالَ: ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ص حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوْهَ اْلكُفَّارِ. ثُمَّ قَالَ اِنْهَزَمُوْا وَ رَبّ مُحَمَّدٍ. قَالَ: فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ فَاِذَا اْلقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيْمَا اَرَى. قَالَ: فَوَ اللهِ، مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ اَرَى حَدَّهُمْ كَلِيْلاً وَ اَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. مسلم 3: 1398
'Abbas berkata, "Aku ikut perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Aku dan Abu Sufyan bin Al-Harits bin 'Abdul Muththalib selalu mendampingi Rasulullah SAW, kami tidak berpisah dengan beliau. Rasulullah SAW menaiki Baghal berwarna putih hadiah dari Farwah bin Nufatsah Al-Judzamiy. Setelah kaum muslimin bertemu dengan orang-orang kafir, kaum muslimin lari tunggang-langgang, lalu Rasulullah SAW memukulkan kaki beliau pada baghalnya (supaya berjalan cepat) ke arah orang-orang kafir". 'Abbas berkata, "Aku memegangi kendali baghal Rasulullah SAW agar tidak terlalu cepat, sedangkan Abu Sufyan (bin Al-Harits) memegangi pelana baghal Rasulullah SAW". Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai 'Abbas, serulah para Ashhaabus Samurah (orang-orang yang ikut Baiatur Ridwan) !". 'Abbas berkata (Ia adalah orang yang lantang suaranya), "Lalu aku menyeru dengan sekeras suaraku". "Mana Ashhaabus Samurah !". Ia berkata, "Maka demi Allah, Ketika mendengar suaraku, mereka berdatangan laksana lembu yang memenuhi panggilan anak-anaknya. Lalu mereka menyahut, "Ya labbaik, ya labbaik (Aku penuhi panggilanmu)". Ia berkata, "Lalu mereka memerangi orang-orang kafir". Dan diserukan kepada orang-orang Anshar, mereka menyerukan, "Hai golongan Anshar, hai golongan Anshar". Ia berkata, "Kemudian dikhususkan seruan kepada bani Harits bin Khazraj. Mereka menyerukan, "Hai bani Harits bin Khazraj, hai bani Harits bin Khazraj !". Kemudian Rasulullah SAW dengan tetap berada di atas baghalnya beliau melongok memperhatikan pertempuran. Lalu beliau bersabda, "Beginilah ketika peperangan berkecamuk". Ia ('Abbas) berkata, "Kemudian Rasulullah SAW mengambil kerikil-kerikil, lalu melemparkannya ke wajah orang-orang kafir". Kemudian beliau bersabda, "Semoga mereka binasa, demi Tuhannya Muhammad". 'Abbas berkata, "Lalu aku memperhatikan, maka waktu itu peperangan terus berkecamuk". Ia berkata, "Maka demi Allah, tidaklah setelah beliau melempar kerikil-kerikil itu ke wajah mereka kecuali aku lihat kekuatan mereka melemah, lalu mereka mundur". [Muslim juz 3, hal. 1398]

 ---==sdd==----

Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah

Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah


Bukhari meriwayatkan sebagai berikut :
عَنْ اَبِى عُثْمَانَ حَدَّثَنِى مُجَاشِعٌ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ ص بِاَخِى بَعْدَ اْلفَتْحِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُكَ بِاَخِى لِتُبَايِعَهُ عَلَى اْلهِجْرَةِ. قَالَ: ذَهَبَ اَهْلُ اْلهِجْرَةِ بِمَا فِيْهَا. فَقُلْتُ: عَلَى اَيّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: اُبَايِعُهُ عَلَى اْلاِسْلاَمِ وَاْلاِيْمَانِ وَاْلجِهَادِ. فَلَقِيْتُ اَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ: وَ كَانَ اَكْبَرُهُمَا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. البخارى 5: 97
Dari Abu 'Utsman, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku Mujasyi', ia berkata : Saya datang kepada Nabi SAW dengan saudara laki-laki saya setelah Fathu Makkah, lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau dengan saudara laki-laki saya agar engkau membai'atnya atas hijrah". Beliau bersabda, "Orang-orang yang hijrah telah pergi dengan apa yang ada di dalamnya". Lalu saya bertanya, "Atas sesuatu apa engkau membai'atnya ?". Beliau bersabda, "Aku akan membai'atnya atas Islam, iman dan jihad". Lalu sesudah itu saya (Abu 'Utsman) bertemu Ma'bad, ia adalah yang lebih tua diantara keduanya. Saya bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, "Mujasyi' benar". [HR. Bukhari juz 5, hal. 97]
Perumpamaan-perumpamaan 
dalam Kehidupan 


عَنْ اَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِيّ ص قَالَ: مَثَلُ اْلبَيْتِ الَّذِى يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَ اْلبَيْتِ الَّذِى لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ اْلحَيّ وَ اْلمَيّتِ. مسلم 1: 539
Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Perumpamaan rumah yang Allah disebut di dalamnya dan rumah yang Allah tidak disebut di dalamnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati". [HR. Muslim juz 1, hal. 539]
عَنْ اَبِى مُوْسَى رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: مَثَلُ اْلجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَ اْلجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ اْلمِسْكِ وَ كِيْرِ اْلحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ اْلمِسْكِ اِمَّا تَشْتَرِيْهِ اَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَ كِيْرُ اْلحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ اَوْ ثَوْبَكَ اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً. البخارى 3: 16
Dari Abu Musa RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan teman duduk yang shalih dan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan perapian tukang besi, tidak boleh tidak akan kamu dapati dari penjual minyak wangi itu, boleh jadi kamu membelinya atau mencium bau harumnya, sedangkan perapian tukang besi (bisa) membakar badanmu atau pakaianmu, atau kamu mencium bau busuknya". [HR. Bukhari juz 3, ha. 16]

Sejarah Islam

Wahyu Allah yang diturunkan berkenaan dengan Haditsul Ifki . Ayat-ayat yang diturunkan untuk membersihkan diri ‘Aisyah RA tersebut i...